FIDESCON

Pykälää parempi lakiasiaintoimisto


Fidescon on vuonna 2013 perustettu oululainen lakiasiaintoimisto, joka palvelee yrityksiä ja yksityishenkilöitä ensisijaisesti Pohjois-Suomen alueella. Olemme erikoistuneet IT-oikeuteen ja liikejuridiikkaan, mutta toteutamme ammattitaidolla myös muut juridiset toimeksiannot. Toimintamme perustana ovat asiakaslähtöisyys, joustavuus ja läpinäkyvyys, joiden avulla voimme tarjota kustannustehokasta ja kilpailukykyistä palvelua. Mikäli tarvitset apua oikeudellisessa asiassa, ota rohkeasti yhteyttä tai tule toimistollemme keskustelemaan lakimiestemme kanssa.
Kaikki juridiset toimeksiantomme ovat vakuutettuja ja vastuu toimeksiannosta on aina ammattitaitoisella lakimiehellä. Fidescon on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Suomen Lakimiesliiton eettisiä ohjeita sekä myös Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita soveltuvin osin.


IHMISET

Lakiasioiden ammattilaiset


Lakimies, oikeudenkäyntiavustaja Henri Löthman

Henri Löthman

Lakimies

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
Asianajajatutkinto,
Oikeustieteen maisteri


Informaatio- ja teknologia-alan hanke- ja lisensointisopimukset. Kotimainen ja kansainvälinen vahingonkorvausoikeus ja IPR-oikeudet. Sopimusoikeus, julkiset hankinnat sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot.

Lakimies, oikeudenkäyntiavustaja Henri Tolonen

Henri Tolonen

Lakimies

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
Asianajajatutkinto,
Oikeustieteen maisteri


Talousrikokset ja yleiset rikosasiat. Perhe- ja jäämistöoikeus, vero-oikeus ja muut omaisuusjärjestelyt. Julkisoikeus, työ- ja oleskeluluvat, kansalaisuus-, turvapaikka- ja muut ulkomaalaisasiat.

Ekonomi, asiantuntija Tatu Ronkainen

Tatu Ronkainen

Asiantuntija

Ekonomi, KTM


Yritysten kansainvälistyminen, kansainvälinen yritysjuridiikka ja julkiset hankinnat. Yritys- ja yhteiskuntavastuun erityiskysymykset ja yritysviestintä.

PALVELUT

Asiantuntevat lakipalvelut käytössänne


LIIKEJURIDIIKKA

Yhtiöjärjestelyt, yritysten väliset sopimukset ja julkiset hankinnat.

IT-OIKEUS

Ohjelmistosopimukset, IPR-oikeudet ja tuotevastuu.

PERINTÄ

Riidattomien ja riitaisten saatavien perintä yhtiöille ja yksityishenkilöille.

PERHEOIKEUS

Avioliittoasiat, edunvalvontavaltuutukset ja lapsen elatus sekä huoltajuus.

PERINTÖOIKEUS

Testamentit, perunkirjoitukset ja perinnönjako, sekä muu jäämistösuunnittelu.

VARAINHOITO

Lahja- ja perintöverosuunnittelu, omaisuusjärjestelyt ja kiinteän omaisuuden, sekä irtaimen kauppa.

OIKEUDENKÄYNNIT

Siviili- ja rikosoikeudenkäynnit kaikissa oikeusasteissa.

ULKOMAALAISASIAT

Työ- ja oleskeluvat, kielteisten päätösten valitusprosessit ja turvapaikka-asiat.

RIKOSOIKEUS

Kantajan tai vastaajan rikosasian ajaminen kaikissa oikeusasteissa.

HINNASTO

Tuntihinnat alkaen (sis. ALV)


Yksityisasiakkaat

176€ /tunti Alkuneuvottelu veloituksetta.

Pyrimme alkuneuvottelun aikana arvioimaan toimeksiannon keston ja vaativuuden, jotta voimme tarjota asiakkaillemme ennakkoarvion kokonaiskustannuksista.


Pyydä tarjous

Yritysasiakkaat

235€ /tunti Alkuneuvottelu veloituksetta.

Tarjoamme yrityksille jatkuvaa, kuukausihintaista lakiasiainpalvelua. Jatkuva sopimus sopii eritoten startup- ja pk-yrityksille, joilla on rajallinen määrä resursseja, mutta korostunut lakipalveluiden tarve.


Pyydä tarjous

OTA YHTEYTTÄ

Katsotaan yhdessä kuinka voimme parhaiten toteuttaa tarvitsemanne palvelut


OTA YHTEYTTÄ / PYYDÄ TARJOUS